Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sudet
Článek
    5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet