Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    SUDETY
Monografie
    4th Czech-Polish workshop On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
    9th Czech- Polish Workshop On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts
    9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
    9th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Náchod, November 12-15, 2008
    13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Area. Abstracts
    Abstracts. 4th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lubawka, Poland, November 7-9, 2002
    Abstracts. 8th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamic of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Klodzko, Poland, March 29-31, 2007
    Abstracts of 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lezyce, November 4-6, 2004
    Abstracts of the 2nd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the east Sudety Mts. and Adjacent Areas, Boleslawów, April 6-8, 2000
    Abstracts of the 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001
    On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Proceedings of the 2nd Czech-Polish workshop "On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas". Boleslawów, Poland, 6-8 April 2000
    Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu
Článek
    12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Jugowice, October 20 - 22, 2011
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic)
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geodynamic Investigation of the Eastern Sudety Mountains Using GPS - Polish and Czech Cooperation
    Geodynamická síť Sudety - stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamická síť Sudety: stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety)
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Movements of Central European structural units and their relation to the GPS SUDETY network observations
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zapis aktiwności splywów gruzowych na podstawie analyzy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)