Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sukcese
Článek
    Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy