Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sulfátové
Článek
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR