Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sulfidů
Článek
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci