Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Surovina
Monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Voda - strategická surovina pro 21. století
    Voda - strategická surovina pro 21.století
    Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
Článek
    Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy)
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dolomit jako sklářská surovina
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Grafit - naše tradiční nerostná surovina
    Granát - významná průmyslová surovina
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Je černé uhlí perspektivní surovina?
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady jako druhotná surovina
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice