Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Světelné
Článek
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem