Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Svahových
Monografie
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-20
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-32-25
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-03
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-04
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-07
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-08
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-09
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-11
    Analytická mapa svahových deformací. List 02-34-14
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-17
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-18
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-19
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-20
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-22
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23
    Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-14-02
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Článek
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Fyzikálne modelovanie svahových deformácií
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Geofyzikální modely svahových deformací
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Odporové projevy svahových poruch
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Životnost sanace svahových deformací