Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Svorníkové
Monografie
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
Článek
    Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak