Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Svrateckého
Článek
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika