Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Svratka
Monografie
    Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
    Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
Článek
    Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
    Complex structural and metamorphic evolution of the Svratka crystalline unit
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Epithermal polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley
    Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley
    Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
    Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic inverted zonation in the Moravian zone of the Svratka dome
    The nappe structure in the Svratka dome
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice?Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations