Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sympozia
Monografie
    . Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000
    Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympózia Magurka 2000
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Konferencie, semináre, sympózia
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95
    Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre.
Článek
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Zpráva o konání Sympozia HIBSCH 2002