Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Synhelia
Článek
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve