Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Syntézou
Článek
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech