Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Syntetická
Monografie
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
    Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
    Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
Článek
    Syntetická seismologie