Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    System
Monografie
     International Science Symposium on Sample Returns from Solar System Minor Bodies , Hayabusa International Symposium /2./
    6th International Symposium on the Jurassic System. Abstracts and Program
    8th International Symposium on the Cretaceous System : abstract volume
    Abstract Book. The Amadeus Grabau Symposium, International Meeting on Cyclicity and Bioevents in the Devonian System
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Earth System Processes : 24-28 June 2001 Edinburgh, Scotland : Edinburgh International Conference Centre : programmes with abstracts
    Encyklopedia of Life Support System. 1
    Encyklopedia of Life Support Systems. Earth system: History and Natural Variability.
    The fluvial style changes during the transition from Pleistocene to Holocene, Ploučnice River system, Bohemian Massif, Czech Republic
    Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    Granitic system - State of the Art and Future Avenues
    Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém
    International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system
    International Symposium on the Ordovician System, ISOS Prague 1999, Post-Conference Fieldtrip, Excursion guide Barrandian
    The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System
    Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000
    Map Application Mineral Information System
    Ordovician Oddysey: Short papers of the Seventh International Symposium on the Ordovician System
    Ordovician Odyssey: Short Papers from the Seventh International Symposium on the Ordovician System
    The Pd-Sn-Te system and its geological application
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Programme and Abstracts of International Symposium on Cretaceous Major Geological Events and Earth System - Workshop on Cretaceous Oceanic Red Beds:Palaeoclimate, Palaeoceanography and Ocean-Land Interaction (IGCP 463,494)
    Protected area system development in Ukraine and formation of the Pan-European ecological network. Proceedings of the International Conference
    Research Assistance to Improve Pulsating System
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
    The way forward to come to an improved World Height System
    Web map service for the Map of Mineral Information System
    Webová mapová služba Surovinový informační systém
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
    Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Článek
    Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system.
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Acoustic wave propagation in high-pressure system
    Acoustic wave propagation in high-pressure system
    AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře
    AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS
    The Ag-Pd-Te system - experimental study and mineralogy
    Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
    Anthropogenic Gd in Surface Water,drainage system, and the water supply of the city of Prague, Czech Republic
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of U-Xe and U-Kr system for dating U minerals: a key for interpreting discordant U-Pb ages
    Architectural Analysis of the Hlavačov Gravel and Sand - a Fluvial Relict of Neogene River System: Preliminary Report
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic)
    An attempt to define the ecological concept of refugia using basic system deliberation
    An attempt to define the ecological concept of refugia using basic system deliberation
    Automatic First Arrival Identification System of AE Signals by Means of High-Order Statistic Approach
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Barium isotope abundances in meteorites: Implications for early Solar System evolution
    BOHEMA 2001-2003. Passive seismic experiment to study lithosphere-asthenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Bond forms of methane in porous system of coal
    Bond forms of methane in porous system of coal II
    Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce
    Building the Information System of Geohazards in Peru
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Central Carpathian Fault System
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    CityWare - informační systém pro města a obce
    Classification of huminite - ICCP System 1994
    Climatic changes in Stephanian C (uppermost Pennsylvanian): sedimentary facies, paleosols, environments and biota of the Ploužnice lacustrine system, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Climatic vs. Tectonic Controls on a Shallow-Water Hemipelagic Carbonate System (Turonian of Western Bohemia)
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)
    Complex multichannel system for continuous monitoring of AE and related parameters
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    A Comprehensive Study of Chelyabinsk Meteorite: Physical, Mineralogical, Spectral Properties and Solar System Orbit
    A conceptional phenomenological model with features of self-organizing non-equilibrium system for safety monitoring of unstable rock slopes
    Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from late Turonian of central Europe
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward Megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Coordination of al atoms III in melts of the system CaO-Al2O3-SiO2
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil - Water System
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
    Decrease in the Mechanical Energy of the Solar System Due to Tidal Friction
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Determination of geopotential differences between local vertical datums and realization of a world height system
    Determination of seismograph system transfer functions by inversion of transient and steady-state calibration responses
    Determination of seismograph system transfer functions by inversion of transient and steady-state calibration responses
    The developement of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Development of the settlement system in the Ostrava agglomeration and possibilities of its restructuring
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Distribution of Coalbed Methane in the Porous System of Coal
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Do We Really Need System of Systems and Network of Networks? Searching for Equilibrium
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dotazovací systém pro 3D konečněprvkovou analýzu
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    Dynamics of major plant nutrients and some pesticides movement within the system soil-water
    Earth System: History and Natural Variability
    Earth System: History and Natural Variability
    Earth System: History and Natural Variability
    Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
    Effects of active tectonics on fluvial system of the Upper Morava Basin development
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Evolution of fractionated granite magma in a multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Example of modeling of the mining induced seismicity impact on the building using numerical system Plaxis
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Exploration of granite rock fracture systém using a TV camera
    Externalities and their economic effects in a system respect to the state policy concerning mineral resources
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Fe2O3-Cr2O3 system revised
    FERROELECTRIC AND INCIPIENT FERROELECTRIC PROPERTIES OF A NOVEL Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) CERAMIC SYSTEM
    A first arrival identification system of acoustic emission (AE) signals by means of a high-order statistics approach
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
    Fluid system of the Vítkov 2 uranium deposit (Bor pluton, western part of Bohemian massif, Czech Republic)
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fluxes of Arsenic in Soil-Water System at the Čelina-Mokrsko Gold District, Bohemian Massif
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Geodynamic Investigations of the Contact Zone between the Bohemian Massif and the West Carpathians. A case Study of an Interactive Mobility of the Epivariscan Basements and the Revuca Tectonic Fault System (the West Carpathians)
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu
    Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geoidal geopotential and world height system
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geologický informační systém
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    High-mountain denudational system of the Polish Tatra mountains
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologie a právní systém
    Identity of refugia, can we find them by basic system deliberation? - Biotic Recoveries from Mass Extinction
    The immobilization of soluble metal salts. The analysis and microscopy of the Si-Al condensed system with nickel waste
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    Informacionnaja technologija sistemy GEO dlja prognoza Mmax zemletrjasenij (Informative technology of the GEO system for a prediction of the Mmax of earthquakes)
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Informační systém v ochraně přírody
    The Informative Technology of the GEO system
    Integrated system of a new generation for monitoring of dynamics of unstable rock slopes and rock fall early warning
    Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu
    Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984
    Karstology, an integrated system of sciences on karst
    Kinetics and mechanism of curing epoxy/anhydride system
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    The latteral line system of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and the homologization of skull roof bones between tetrapods and fishes
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Linear system solvers based on space decompositions and parallel computations
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Long-to very long-term changes of solar and volcanic activities as governed by the motion of the Sun around the baryantre of the solar system
    Magnetic Paleofield of Avanhandava H4 Chondrite's Matrix and Chondrules - Implications on Magnetic Fields in Early Solar System
    Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízké Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system
    Marginal regions in Moravia: trasformation of the social and economic system and its consequences
    Mathematical modelling of rock bolt system
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800?C
    Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogical significance of the system Pd-Se at 350°C
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    The Miniaturized Raman System and Detection of Traces of Life in Halite from the Atacama Desert: Some Considerations for the Search for Life Signatures on Mars
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
    Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Najdlhší jaskynný systém
    National system of monitoring, registering and prediction of ground instabilities in the Czech Republic (REGIN)
    Navigátor společnosti MapFactor nabízí unikátní navigační systém
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation
    Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system
    Numerical simulation of transmission of acoustic waves in highpressure system
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    On Origin of Mountain Arcs in Northern Alpine System of Europe
    The Os-Mo-S system, a crystal-chemical and experimental approach
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    An overview of the Silurian System of Central Europe
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Paleoclimatic conditions recorded in cave sediments as studied by micromorphology and magnetic anisotropy: Dolganska Yama cave system, central Siberia, Russia
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
    The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications
    The Pd-Pb-Te system: pašavaite phase relations, experimental approach
    The Pd-Sn-Te system and its geological applications - First results
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Phase relations in the pseudo-ternary system, Co2P-Fe2P- Ni2P
    Phase relations in the silica rich area of the system Li2O-SnO2-SiO2
    Phase relations of the Cu-Mo-Te system at 800 C and related data
    Phosphide solid-solutions within the metal-rich portion of the quaternary system Co-Fe-Ni-P at 800° C, and mineralogical implications
    Phosphide solid solutions within the metal-rich section of the quaternary system, Co-Fe-Ni-P at 800 ?C, and their mineralogical implications
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Planetární systém jeko geologická realita
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Possible remains of the digestive system in Ordovician trilobites of the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial activity of man and its modelling
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    The Re-Mo-S system: new data on phase relations between 400° and 1200° C
    Reaction paths in carbonate system
    Recent plumbing system of the Krakatau volcano revealed by teleseismic earthquake distribution
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Regionální geologický informační systém
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Results of repeated measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings
    Rheology of Liquid-Solid System.
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Robust solver of a system of nonlinear equations
    Rock reinforcement by integrated system of bolting and grouting
    The role of relative observations in multisegment geodynamic research system in Sudeten
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Rotaphone, a mechanical seismic sensor system for field rotation rate measurements and its in situ calibration
    Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
    Science Concept 1: The bombardment history of the inner solar system is uniquely revealed on the Moon
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Seismic anisotropy and geodynamics of the lithosphere-asthenosphere system. Preface
    Seismically active column and volcanic plumbing system beneath the island arc of the Izu-Bonin subduction zone
    Silurian/Devonian boundary sequence: Variation of organic matter as a function of energy fluctuations in the depositional system (Dadas Fm., SE Turkey)
    Small scale earthquake mechanisms induced by fluid injection at the enhanced geothermal system reservoir Soultz (Alsace) in 2003 using alternative source models
    Small towns: and important part of the Moravian settlement system
    Small towns as a specific phenomenon of the settlement system - case study Moravia
    Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
    Solid solutions within the quaternary Co-Fe-Ni-P system
    Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P
    Spinel Solid Solutions in the Li-Fe-Mn-O System
    Stress and failure of inclined borehole, SFIB - an interactive system for stress estimation from wellbore failure
    Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic
    Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Study of the sorption and dissolution processes in the system of fly ash - aqueous solution. Kinetic model of the leaching of arsenic
    Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Světový geodetický referenční systém 1984
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    System calibration and calibration data
    The system Fe-Nb-S and its geological implications
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    The system Ni-Sb-Te at 400°C
    The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic
    System of Rock Blasting in Boreholes Diameter more than 100 mm as a Rockburst Prevention Measure
    A system of rock burst prevention in Czechoslovakia
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    The system Os-Mo-S
    The system Os-Mo-S
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém řízení báze geologických dat
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terrace system of the middle and lower Sázava River
    The terrace system of the Tigris river in NE Iraq
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    THE SYSTEM Hg-Pt-Se AT 400°C: PHASE RELATIONS INVOLVING JACUTINGAITE
    THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. I. THE BINARY PHASES
    THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. II. THE TERNARY PHASES
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Thermodynamic modeling of non-ideal mineral-fluid equilibria in the system Si-Al-Fe-Mg-Ca-Na-K-H-O-Cl at elevated temperatures and pressures: Implications for hydrothermal mass transfer in granitic rocks
    Thermomechanical Modelling of Variscan orogenic Root System: Possible Sources for Moldanubian Metamorphism
    Three-dimensional retro-modelling of transpression on a linked fault system: the Upper Cretaceous deformation on the western border of the Bohemian Massif, Germany
    TOPEX/POSEIDON altimetry and dynamics of the ocean atmosphere system
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí granite system (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
Seriál
    Hydrology and Earth System Sciences
    Hydrology and Earth System Sciences Discussions
    Icarus. International Journal Of Solar System Studies
    Natural Hazards and Earth System Sciences
    Reliability Engineering & System Safety
    System