Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tíhových
Článek
    K modernizaci českých tíhových podkladů
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech