Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Týna
Článek
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou