Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těžeb
Monografie
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
Článek
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP