Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těžebního
Monografie
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
Článek
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice oceňování těžebního podniku
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)