Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těleso
Článek
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso