Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těsnící
Článek
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek