Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Třídění
Článek
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin