Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Třicet
Článek
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982)
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka