Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    T.G.M
Článek
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu