Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tatrách
Monografie
    Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách
Článek
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. I.
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. II.
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Problem najvyższych jednostek tektonicznych w Tatrach
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách
    W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách