Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tavení
Článek
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika