Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Technickej
Článek
    Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne.
    Reformy štúdia banského inžinierstva na Technickej univerzite v Západnom Berlíne
    Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
Seriál
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej