Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Techniki
Monografie
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne