Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektonická
Monografie
    Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000, list 23-413 Hodice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa
Článek
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy