Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektonických
Monografie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Článek
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Radon na tektonických poruchách
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2