Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektonickým
Článek
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům