Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektonika
Monografie
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení
Článek
    Desková tektonika
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Inverzní tektonika v oblasti Kutnohorského krystalinika s. s
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Jedle a tektonika
    Jedle a tektonika
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Tektonika
    Tektonika
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika duktilních domén Českého masívu
    Tektonika handlovského uhoľného ložiska
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
    Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika
    Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tektonika platformních uloženin na Úštecku
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Tektonika staršího paleozoika
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Tektonika střižných zón
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Tektonika východního Vysokého Atlasu
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)