Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektoniki
Monografie
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
Článek
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach