Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Telluru
Článek
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití