Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tenzometrická
Monografie
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
Článek
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití