Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Teoretické
Monografie
    Funkcionálne systémy. Učební texty ke kurzu - základy teoretické informatiky
Článek
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    O teorii geografie, metageografii a teoretické geografii
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování