Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tepelného
Článek
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Studium zemského tepelného toku
    Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou