Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Teplá
Monografie
    5 th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 12 th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), April 11-14, Teplá, Czech Republic. Proceedibngs and excursion Guide
    5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
    CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide
    CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic
    HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
    Proceedings and excursion guide of the 5th Meeting of the Central European Tectonic Studied Group in Teplá
    Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif).
Článek
    Age constrains on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite
    Age constraints on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Cadomian Tectonometamorphic Imprints in the Bohemian Massif (Tepla Barrandian Unit)
    CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inference fro the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Evidence for Pervasive Cambrian Plutonism Within the Internides of the Variscides (Teplá Barrandian Unit, Czech Republic)
    Evolution of hot-spring travertine accumulation in Karlovy Vary/Carlsbad (Czech Republic) and its significance for the evolution of Teplá valley and Ohře/Eger rift
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism
    Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Mariánské Lázně Complex, Teplá Suture Zone.
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Metamorphism of the Teplá Crystalline Complex
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Neue Perspektiven der Zinn-Mineralisation im Slavkovsky les und im Bereich des Höhendrückens von Teplá
    New occurrences of trachyte near Teplá in western Bohemia
    Nontronite from Špičák Hill near Teplá: Product of the late magmatic alteration of trachyte
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North)
    The prograde metamorphic series of the Teplá Crystalline Complex and the Zone of Erbendorf-Vohenstrauss - a geochemical and Sr-Nd isotopic comparison
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Špičák Hill near Teplá
    The Teplá crystalline complex (ZTT North) metamorphism III
    The Teplá Upland (ZTT north) metamorphism. II
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    U-Pb geochronology revealing different monazite generations in the polyphase paragneisses of the Teplá Barrandian Unit, Northwestern Bohemian Massif: Implications for the processes involving monazite formation
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints