Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Teplického
Monografie
    Mapa porozity teplického ryolitu
    Mapa radioaktivity teplického ryolitu
Článek
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Stavba tělesa teplického ryolitu