Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Teplota
Článek
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Globální teplota roste nepravidelně
    Prirodzená teplota hornín v handlovsko-nováckej uhoľnej pávne
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku