Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Terciérních
Článek
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi