Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Terciéru
Monografie
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát
Článek
    7. konference o mladším terciéru
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách