Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Termická
Monografie
    Termická analýza a její aplikace v geologii
Článek
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín