Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tlakem
Monografie
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
Článek
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem