Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Toků
Monografie
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydroekologické hodnocení toků
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině-metoda malých povodí
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K charakteristice niv brdských toků
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Kritéria pro rozlišování vodního toku a bystřiny z hlediska platnosti ČSN 73 6820, ČSN 73 6823 a ON 48 2506
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Přeložení toku Ohře u Postoloprt a geomorfologický vývoj údolí Chomutovky
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace vodních toků
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Skluzavkou proti geologickému toku času
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Strukturní predispozice směrů toku Rokytné
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium zemského tepelného toku
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech