Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tomáše
Monografie
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Článek
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.