Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tomografie
Článek
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Seizmická tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek