Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Transgrese
Článek
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)