Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trati
Monografie
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Článek
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu